Ouderenzorg

Mantelzorg

posted by Ewout januari 11, 2016 0 comments
Volunteer visiting man

In Nederland is er een grote groep mensen die beschikken over een chronische ziekte of handicap. Daarnaast is er een groep mensen die de gehele dag hulp nodig hebben omdat zij niet voor zichzelf kunnen zorgen. Vanaf de overheid en verschillende instellingen kan er personeel worden ingezet om hulpbehoevende personen te kunnen verzorgen. Het is ook mogelijk om voor mantelzorg te kiezen maar wat houdt dat in? Mantelzorgers zijn onderdeel van de mantelzorg en dit zijn naaste personen die onbetaald hulpbehoevende mensen verzorgen. De benodigde zorg wordt tussen beide personen gegeven omdat er een persoonlijke band aanwezig is. Deze zorg kan alleen worden gegeven als er een persoonlijke band is en dit komt vanwege de intensiviteit en langdurigheid. Aan een mantelzorger wordt veel tijd en moeite gevraagd om de hulpbehoeve persoon te kunnen verzorgen, bij het ontbreken van een persoonlijke band zal de onbetaalde zorg zwaar zijn. Als mantelzorger moet je dus sterk in je schoenen staan om de gevraagde hulp te kunnen verrichten, het blijft een speciale en indrukwekkende manier van zorgen.

Er wordt geschat dat er in Nederland ongeveer 3,7 miljoen mantelzorgers zijn. Voor een land als Nederland met bijna 17 miljoen inwoners is het aantal mantelzorgers veel, de betaalde verzorgers zijn namelijk hierbij niet meegerekend. Van de 3,7 miljoen mantelzorgers zijn er 2,6 miljoen die meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden voor een hulpbehoevende zorgen. Ongeveer 1,1 miljoen mantelzorgers zorgt meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden. Dit betekent dat maar 1,1 miljoen op de 17 miljoen Nederlanders mantelzorg aanbiedt en door de toename van de bevolking in de toekomst zal dit te weinig zijn. Als er in de toekomst sprake is van een tekort aan mantelzorgers betekent dit dat niet iedereen de gevraagde hulp zal krijgen. De gegeven mantelzorg kan namelijk vergeleken worden met de zorg die door ouders aan kinderen wordt gegeven. Naast het voordeel van een persoonlijke band is er minder of geen sprake van professionele hulp maar dan moet er beschikking zijn over voldoende mantelzorgers. In Nederland zijn er verschillende verenigingen die aandacht geven aan mantelzorg en het is belangrijk dat dit gebeurt omdat er vergrijzing in de markt is.

Interessante andere posts

Leave a Comment