Ziekten

Wat wordt verstaan onder een burn-out?

posted by Claudia april 26, 2016 0 comments
burn-out

Onder een burn-out verstaan we over het algemeen dat iemand als gevolg van oorzaken van psychische aard niet meer in staat is om normaal te functioneren in de maatschappij. Een burn-out wordt meestal veroorzaakt door te hoge werkdruk, spanningen in het privéleven of een combinatie daarvan. Te hoge werkdruk is wel de belangrijkste oorzaak van een burn-out. Door aanhoudende stress op het werk “raakt de batterij leeg” en treedt uiteindelijk een burn-out op. Er ontstaat een situatie waarbij de patiënt zijn werk niet meer kan doen. Het werktempo gaat omlaag en de kwaliteit van het geleverde werk is niet meer voldoende. Uiteindelijk volgt een ziekmelding omdat de patiënt het niet meer kan opbrengen om nog naar zijn werk te gaan. De huisarts kan vaststellen dat er sprake is van een burn-out. De behandeling bestaat doorgaans uit rust nemen en eventueel voorschrijven van medicatie. Soms kan de patiënt worden doorverwezen naar een psycholoog, maar ook Inspireer helpt u graag.

Hoe wordt een burn-out behandeld?

Wanneer u een burn-out heeft hangt het van de situatie af wat het behandelplan is. Meestal wordt in eerste instantie rust voorgeschreven aangevuld met medicatie voor de lichamelijke klachten die u naast de burn-out heeft. U meldt zich uiteraard ziek op het werk en neemt vervolgens voldoende rust. Soms is dit voldoende om over een burn-out heen te komen. Een burn-out behandeling kan verder bestaan uit gesprekken met een psycholoog of het voorschrijven van medicatie zoals slaapmiddelen of rustgevende medicijnen. Uiteraard moet ook worden gekeken naar de oorzaak van de burn-out. Die moet immers wel worden weggenomen om te voorkomen dat er binnen afzienbare tijd opnieuw een burn-out optreedt. Door middel van cognitieve gedragstherapie wordt de patiënt geleerd om bepaalde gedachten en daaruit voortvloeiend gedrag om te buigen. Ook kan door middel van opdrachten worden getraind om bepaalde situatie beter te kunnen beheersen. Het is belangrijk om te weten dat de behandeling van een burn-out niet wordt vergoed door de basis ziektekostenverzekering. Alleen wanneer de klachten langer dan 6 maanden aanhouden worden de kosten door uw ziektekostenverzekering vergoed. De huisarts moet hiervoor een verklaring afgeven.

Hoe voorkomt u een burn-out?

Een burn-out voorkomen is niet altijd even gemakkelijk. Het is in ieder geval belangrijk om op uw werk duidelijk uw grenzen te bewaken. Wanneer uw werkgever of leidinggevende te hoge eisen aan u stelt is het zaak om tijdig aan te geven dat de verwachtingen niet kunnen worden waargemaakt. Een goede werkgever zal hiernaar luisteren, want hij heeft er immers niets aan wanneer u een burn-out oploopt en vervolgens langdurig met ziekteverlof moet. Maak duidelijke afspraken over de verdeling van werk en vrije tijd. Steeds meer werkgevers vinden het heel normaal dat hun medewerkers ook buiten kantooruren de telefoon aannemen of e-mail beantwoorden. Voor sommigen is dit wellicht geen probleem, maar als u gevoelig bent voor het ontwikkelen van een burn-out is het beter om dit niet te doen. Beperk werk dan tot de uren dat u op uw werk bent en neem afstand van het werk zodra u vrij bent. Dit kan helpen om niet opnieuw een burn-out te krijgen.

Interessante andere posts

Leave a Comment