Hulpdiensten

De kosten voor het inschakelen van de hulpdiensten

posted by Mike december 12, 2016 0 comments
Hulpdiensten-Categorie

Niet iedereen besluit op het moment van een ongeluk(je) om de hulpdiensten in te schakelen. Ze zijn bang dat er dan kosten aan verbonden zullen zijn en dit niet vergoed zal worden door de verzekering. Het zal echter per situatie verschillen wat de vergoeding zal zijn.

Ambulance

Mocht het noodzakelijk zijn om de hulp van ambulancemedewerkers in te schakelen, aarzel hier dan nooit mee. De kosten voor de aanvraag hiervan kunnen namelijk altijd gedeclareerd worden als je verzekerd bent. Het hangt echter wel van de type zorgverzekering af hoeveel er gedeclareerd zal worden door de zorgverzekering.

Bij een A1 rit worden de kosten in vrijwel alle gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is een rit die wordt uitgevoerd zodra er sprake is van een levensbedreigende situatie. Hierbij kun je denken aan verkeersongevallen, verdrinkingen, hartstilstand of ademhalingsstilstand.

De A2 rit wordt ingezet zodra er directe hulp nodig is, maar geen sprake is van levensgevaar. Een goed voorbeeld hiervan is een blinde darmontsteking. In deze gevallen wordt het grootste deel vergoed door de zorgverzekeraar.

Als er geen spoed is maar alleen vervoer noodzakelijk is, dan wordt er een A3 rit uitgevoerd. Dit gebeurd vaak als er een patiënt verplaatst moet worden tussen twee ziekenhuizen. Ook dit wordt vergoedt door een zorgverzekeraar, omdat de patiënt hier geen zeggenschap over heeft.

Eigen vervoer

Als je ervoor kiest om met het eigen vervoer naar een ziekenhuis te gaan in plaats van met de ambulance, dan verlies je de vergoeding. Het eigen vervoer zit namelijk niet in het basispakket van de zorgverzekering.

De huisarts

Een advies is om bij de minder spoedeisende gevallen eerst een bezoek te brengen aan de huisarts. Er hoeft hiervoor geen bijdrage betaald te worden, waardoor de drempel verlaagd wordt om deze actie te ondernemen. In veel gevallen wordt een bezoek aan het ziekenhuis overbodig en kan de huisarts verder helpen door het voorschrijven van medicijnen of een behandeling. het kan natuurlijk ook voorkomen dat een huisarts alleen maar hulp kan bieden met een doorverwijzing naar het ziekenhuis, waar de specialisten gevestigd zijn.

De eerste hulp

Om gebruik te kunnen maken van hulp van de eerste hulp afdeling van het ziekenhuis is er vrijwel altijd een doorverwijzing van de huisarts noodzakelijk. Als je toch besluit om zonder een doorverwijzing een bezoek te brengen aan de eerste hulp dan moet je €50 betalen. Dit heeft als hoofddoel om onnodige behandelingen te voorkomen en wordt verspilling tegengegaan.

Geen eigen bijdrage

Als er gebruik wordt gemaakt van een ambulancerit dan wordt er door de zorgverzekeraar niet om een eigen bijdrage gevraagd. Dit komt mede doordat de ambulance wordt ingezet in spoedgevallen en er geen verspillingen op zal treden. Tijdens het bellen naar de meldkamer worden er eerst vragen gesteld, die als aanleiding kunnen dienen om de hulpdiensten in te schakelen.

Het eigen risico

Het eigen risico is bepalend hoeveel de bijdrage is wat iemand moet betalen voor een behandeling. het eigen risico bedraagt voor iedereen minimaal €350, maar iedereen is vrij om meer eigen risico te betalen. Dit is geheel vrij voor iedereen.

Interessante andere posts

Leave a Comment