Zorg

Leeftijd van de vader is bepalend voor de DNA van het kind

posted by admin oktober 1, 2018 0 comments

Het welzijn en de gezondheid van het kind wordt in sterke mate bepaald door de dna van het kind. De leeftijd van de vader is bepalend in de vorming van het DNA en de wijzigingen die hier in op kunnen treden.

Dit bleek uit een onderzoek die het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Onder de ijslandse bevolking werd een test gedaan waar deze uitkomst uit voort gekomen is.

Het samenspel tussen leeftijd en mutaties

Een kind wiens vader 20 jaar oud is heeft ongeveer 40 wijzigingen in zijn genoom Maar wanneer de vader al 40 is dan verdubbeld dit aantal. En met deze verdubbeling neemt ook evenredig de kans op het aantal ziektes toe, zoals schizofrenie en autisme. De leeftijd blijkt vooral een belangrijke rol te spelen in de mutatiesnelheid. Voor het onderzoek werd een geheel nieuwe methode gebruikt genaamd Next Generation Sequencing, de methode is in de staat om de wijzigingen over de hele genoom te bekijken.

Afvlakken van de mutaties

De grote vraag is of het aantal mutaties blijft groeien in lijn met de leeftijd of dat dit afgevlakt naarmate de mannen nog ouder worden. Dit is nog niet bekend maar wel een interessante kwestie. Hier zal in de toekomst nog zeker navraag naar worden gedaan.

Maar hoe zit het dan met de DNA-mutaties bij de moeder?

Je zou kunnen zeggen dat er bij vaders naarmate ze ouder worden er per jaar een verandering bijkomt bij de moeder is dit alleen maar een wijziging per vier jaar. Een stuk minder dus! De verklaring vinden we terug in de biologie. Mannen maken hun hele leven nieuwe spermacellen aan, bij deze productie worden er elke keer ook weer DNA gekopieerd worden waardoor er eerder mutatie fouten op kunnen treden. Vrouwen daarentegen hebben voor hun geboorte al een eicel voorraad aangelegd hier speelt dus niet zozeer het DNA kopiƫren een rol maar meer de bewaartijd van de eicellen. Die dan uiteindelijk voor deze mutaties kunnen zorgen. Maar de kans erop is een stuk kleiner.

 

Bij oudere vaders zijn de veranderingen heel gelijkmatig verdeeld over de chromosomen bij moeders concentreren mutaties zich meer in groepen. Vooral in bepaalde chromosomale gebieden ontstaan bij vrouwen op latere leeftijd al deze groepen.Van die gebieden is bekend dat er bij de oudere moeders meer herschikking van de genen plaatsvindt, waarbij de DNA-keten even middendoor breekt. Hierdoor ontstaan dubbelstrengsbreuken die vervolgens door de DNA weer gerepareerd worden. Maar juist bij deze reparaties kunnen veel fouten ontstaan.

 

Dus beide sexes dragen factoren bij zich die kunnen zorgen voor mutaties, wanneer er kinderen komen op een latere leeftijd. Toch is het zaak dat we hier nadrukkelijk bij vermelden dat de problemen wel van zo klein risico zijn dat ze geen negatief advies zullen vormen voor ouders die op latere leeftijd zwanger willen raken.

Interessante andere posts

Leave a Comment