OuderenzorgZorg

Senioren hebben recht op goede zorg, ook in de toekomst.

posted by Mitchell december 19, 2016 0 comments
Ouderenzorg-Shutterstock-AndreyBurmakin-578x420

Vandaag de dag zijn er in de zorg veel technologieën doorontwikkeld die ervoor zorgen dat de bevolking een steeds hogere leeftijd kan bereiken. Doordat de mensen steeds ouder worden, brengt dit enkele veranderingen met zich mee. Een van deze veranderingen is dat er vergrijzing optreedt binnen de bevolkingsopbouw. Dit houdt in dat de senioren een steeds groter deel van de bevolking worden en er dus meer zorg voor deze mensen beschikbaar moet zijn. Echter gebeurt er op het moment precies het tegenovergestelde, de ouderenzorg neemt namelijk af.

Dit is een zeer kwalijke zaak, aangezien deze mensen niet voor niets behoefte hebben aan deze zorg. Het is namelijk een feit dat hoe ouder men wordt, hoe meer moeite zij krijgen met het verrichten van bepaalde handelingen. Zo hebben oudere mensen vaak meer moeite met opstaan, lopen en in de meeste gevallen gaan ook het gehoor en het zicht achteruit.  Doordat de senioren zichzelf vaak ook bewust zijn van de belemmeringen die zij oplopen, durven zij vaak minder snel naar buiten te gaan of om bepaalde dingen te ondernemen. Voor senioren is de hulp van familie zeer belangrijk, echter heeft een groot deel van de senioren vaak geen familie in de buurt wonen, waardoor zij zich, in de meeste gevallen, isoleren in hun woning.

Door middel van ouderenzorg krijgen de senioren niet alleen de zorg waar zij behoefte aan hebben, maar hebben zij ook nog sociaal contact en durven zij, samen met de zorgverlener, toch bepaalde dingen te ondernemen. Ouderenzorg komt in veel verschillende vormen, zo is er de mogelijkheid om te kiezen voor thuiszorg (in de vorm van mantelzorg, reguliere of particuliere thuiszorg), een verzorgingstehuis of een verpleeghuis. De laatste twee opties zijn echter alleen van toepassing als de senioren niet meer op zichzelf kunnen wonen. Men komt in aanmerking voor een verzorgingstehuis als zij moeten revalideren van een ziekte/ ongeval of als zij zo belemmerd worden door bepaalde dingen dat zij niet meer in staat zijn om op zichzelf te wonen. Senioren komen voor een verpleeghuis in aanmerking indien er sprake is van intensieve zorg en/ of zwaardere medische behandelingen (denk hierbij aan dementie of ernstige lichamelijke beperkingen).

Interessante andere posts

Leave a Comment